Današnji korisnici traže proizvod koji je jednostavan za korišćenje.Ovaj proizvod je  dizajniran na osnovu tog kriterijuma i veoma olakšava funkcionisanje krajnjem korisniku.   Postavljen je jak naglasak na brz odziv između pomeranja ekrana,a pojednostavljanje MENY-a je toliko uprošćeno da smo sigurni da korišćenje neće predstavljati problem korisnicima koji se malo razumeju u tehniku.   TM4 koristi odličan,živi 4,3" ekran u kombinaciji sa visokim kvalitetom "dodir-spoj",koji je po našem mišljenju,optimalne veličine.   TM4 se nudi u tri boje,crna(visoki sjaj),Crna(mat) i boja "slonove kosti".Siva je moguća samo "na zahtev".   Može da pokazuje spoljnu temperaturu(opcija),da se koristi kao čitač kartica i ima SD slot.   Trenutno je kompatibilna samo sa panelima EVO48/192 V.2.16 ,ali uskoro, postepeno će ponuditi kompatibilnost sa ostalim panelima iz PARADOX proizvodnje. grondwaterniveau melding