OPREMA

Koaksijalni kablovi u CCTV tehnologiji

Pravilan izbor koaksijalnog kabla prilikom instalacije CCTV sistema

Koriscenje jeftinih i neadekvatnih kablova moze izazvati velike probleme svakom instalateru, kao i povecati troskove instalacije.
Na primer, ako se video signal salje na daljinu od 750m koaksijalnim kablom RG59 (koji po spec. salje signal na 305m max.), jacina signala na monitoru
ce biti manja od originalnog signala sa kamere i rezultovace distorzijom slike i povecanim sumom.Kao i koriscenje kablova neadekvatne impedanse npr.RG66 rezultovace slikom sa tzv. ghost efektom.

Izbor CCTV kabla
Video signal ima radnu frekvenciju od 400Hz do 7.8MHz.To znaci da se 400 do 7.8 miliona stvari dogodi u svakoj video slici na ekranu.
U slučaju da spoljašnja radio frekvencija (RF) ili elektromagnetna indukcija (EMi) dospe u unutrasnjost coax kabla, rezultat ce biti slika sa smetnjama(sneg,poprecne pruge...)
Daljina odredjuje izbor koaksijalnog kabl-a:
*RG-59 - kabl za krace distance do 305 metara
*RG-6 - Kabl za srednje distance do 450m
*RG-11 - Kablza instalaciju na duge distance do 900m

Video signal je deklarisan otpornošću od 75 oma ,ukoliko je otpor veći ili manji dolazi do pojave smetnji. Zašto otpor od 75 oma?
1.Sve CCTV kamere emituju video signal balansiran na 75 oma otpora
2.Svi uredjaji, monitori, rekorderi, switheri, pojačivaci, multiplexeri itd., dizajnirani su da prihvataju izbalansirani kompozitni video signal sa 75 omskim otporom.

O čemu treba voditi računa prilikom instalacije koaksijalnih kablova:
1. Uvek koristite adekvatne konektore (najčešće BNC)
2. Koaksijalni kablovi i naponski kablovi ne smeju biti na blizini manjoj od 30 cm.
3. Koristite kablove sa BAKARNIM (nipošto pobakarenim) žicama
4. Ne savijajte koaksijalni kabl u prečniku manjem od 6cm