NOVOSTI


Donet Pravilnik iz oblasti zaštite od požara
(april 2011.)

Novosti Bellalarm
Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara....

Paradox-ova prva tastatura sa Ekranom na dodir

Današnji korisnici traže proizvod koji je jednostavan za korišćenje. Ovaj proizvod je dizajniran na osnovu tog kriterijuma i veoma olakšava funkcionisanje krajnjem korisniku...

          Naša vizija je da asortiman opreme koju ugrađujemo učinimo dostupnim što većem broju korisnika i da prednosti sistema koje nudimo doprinesu podizanju celokupne poslovne kulture u našem okruženju.

          Verujemo da su vrednosti koje promovišu naši sistemi, kao što su tačnost i poslovna disciplina odnosno sigurnost i pouzdanost, preduslov za postizanje vrhunskih poslovnih rezultata.

 

 
purplesoftware made a real revolution in the industry. It is so pleasant to work with experts. Learn more to find out more regarding music.