Alarmni sistemi

Protivprovalni sistemi postali su deo obvezne opreme objekata svih namena. Njihova je funkcija preventivna i aktivna zaštita osoba i imovine sa naglaskom na usporavanje i onemogućavanje neovlaštenog ulaska u štićeni prostor.

Vrlo jednostavno rukovanje, komunikacija na srpskom jeziku te atraktivan dizajn čini ove sisteme diskretnim i nezamenjivim čuvarima Vaših vrednosti, koji nikada ne spavaju.
 

Centrale

Centrale

Senzori

Tastature

Dodatna oprema

Sirene

Sirene

Korisnička uputstva

Korisnička uputstva