24h nadzor objekata - monitoring

"POVEĆAJTE STEPEN SIGURNOSTI VAŠIH OBJEKATA I UNAPREDITE ALARMNE SISTEME KOJI VAS OBEZBEĐUJU!"

Kako?

Priključite Vaš alarmni sistem na naš monitoring centar!

Šta time postižete?

Dobijate kompletnu informaciju o stanju Vašeg alarmnog sistema (njegovom aktiviranju i deaktiviranju, provali, aktiviranju panike, aktiviranju protivpožarnih senzora, prinudnih deaktiviranja... ).

Svaki kvar na sistemu se automatski beleži u našem monitoring centru 24 časa dnevno (napon akumulatora u centrali i spoljašnjoj sireni, prekid instalacije, sabotaža senzora, greške na telefonskoj liniji, gubitak napajanja 220V, greške na centrali...).
U vreme Vašeg odsustva, dobijate detaljan prikaz ko je i u koje vreme ušao u Vaš objekat, ko je aktivirao odnosno deaktivirao sistem.
Dobijate informaciju o aktiviranju i deaktiviranju Vašeg alarmnog sistema van i u toku radnog vremena.
Po aktiviranju alarma, operater u monitoring centru momentalno obaveštava nadležnu službu (policiju, vatrogasnu službu) kako bi se počinioci krivičnog dela uhvatili i sprečilo eventualno nastajanje štete.

 


Primer 1: BELL ALARM vrši nadzor alarmnog sistema Vašeg objekta (firme, stana, kuće...). U toku noći operater u monitoring centru dobija informaciju da je došlo do alarma u određenoj zoni koju pokriva Vaš alarm. Operater uzbunjuje nadležnu službu koja u najkraćem vremenskom intervalu stiže do Vašeg objekta.

Primer 2: BELL ALARM vrši nadzor alarmnog sistema Vaše firme. Neko od vaših službenika koji poseduje korisničku šifru je ušao u magacinski prostor u toku noći i bez Vašeg znanja. U našem izveštaju tačno stoji u kom vremenu je navedeni službenik deaktivirao i posle ponovo aktivirao alarmni sistem. Taj izveštaj mi Vam dostavljamo narednog dana ili Vas momentalno  obaveštavamo, shodno Vašoj želji.

Primer 3: Po isteku radnog vremena u Vašoj firmi nije uključen alarmni sistem. Operater Vas istog trenutka obaveštava da ste zaboravili da uključite alarmni sistem.

Primer 4: Na kraju meseca dobijate kompletan listing svih snimljenih događaja Vašeg alarmnog sistema, pri čemu imate uvid kada je ko od Vaših službenika aktivirao i deaktivirao sistem.

Vrh strane