Video nadzor


Video nadzorni sistemi kao način zaštite i prevencije u zadnjih par godina ostvaruju veliki napredak.                    
Sa smanjenjem cena i porastom kvaliteta CCTV opreme tehnologija je postala dostupna širokim masama i nalazi primenu u različitim uslovima, od kontrole i nadzora radnika do prevencije krađe i ostalih prestupa.


Ova web prezentacija je nastala na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa CCTV i protivprovalnom opremom i cilj nam je da Vam približi i pojasni mogućnosti današnjih sigurnosnih sistema

DVR BellAlarm
DVR

Kamere BellAlarm

KAMERE

PC kartice BellAlarm

PC KARTICE

OPREMA

Kvalitet kamere Bellalarm-a Snimak kamerom Bellalarm-a